Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Masív Nízkych Tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým celkom Slovenska. Tiahne sa v smere zo západu na sever v dĺžke 80 km. Ležia takmer uprostred Slovenska. Na sever od Nízkych Tatier je Podtatranská kotlina, na juhu Horehronské podolie. Od Veľkej Fatry ich delí dolina Revúcej. Prírodné Majú podobnú geologickú stavbu ako iné kryštalicko - druhohorné
pomery pohoria Vnútorných Západných Karpát. V centrálnej časti masívu sa nachádza kryštalické jadro zastúpené prvohornými výlevnými a premenenými horninami. Prevládajú rôzne typy granitov a granodioritov prašivského a ďumbierskeho typu, menšie útvary tvoria kryštalické bridlice (ruly, fylity, amfibolity). Fauna Živočíšna ríša v Nízkych Tatrách je zastúpená takmer všetkými západokarpatskými horskými a vysokohorskými druhmi. V lesoch žije veľké množstvo poľovnej zveri. Zastúpená je jelenia, diviačia a srnčia. Zo šeliem tu žijú kuny, lasica, rys ostrovid, líška obyčajná, vlk obyčajný, v okrajových častiach pohoria mačka divá. Žije tu aj naša najväčšia šelma medveď hnedý. V alpínskom pásme sú to vysokohorské živočíchy ako hrabáč tatranský. Z vtáctva sú tu zastúpení včelár obyčajný, orol skalný, sokol sťahovavý, tetrov obyčajný, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, dubník trojprstý a murárik červenokrídly.

Obrazek